Ana Sayfa / Moloz / Moloz Nedir? Moloz Yığını Ne Demektir? Dökme Cezası?

Moloz Nedir? Moloz Yığını Ne Demektir? Dökme Cezası?

İstanbul’un hızlı bir şekilde artan nüfusu ile birlikte çok hızlı yapılaşması ve Kentsel Dönüşüm Proje uygulama ve çalışmaları ile birlikte ciddi bir moloz problemlerini de beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle; moloz ve moloz yığınının ne olduğunu, çevreye moloz atma nedeniyle çevreyi kirletenlere ne gibi yaptırımların uygulanabileceği ve bu durumda yetkili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu ve sorumlu kurum ve kuruluşların nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve çevreye moloz dökerek çevre kirliliğine neden olan gerçek veya tüzel kişileri ne gibi cezaların beklediği hususlarını anlatacağız.

Moloz Nedir?

moloz nedir?
moloz nedir?

Moloz; en kısa tanımıyla yapı kırıntı veya döküntüsüdür.  En geniş tanımıyla ele alacak olursak moloz bina yıkım, kırım, tadilat, dekorasyon vb. iş ve işlemler sonucunda ortaya çıkan yapı kırıntısıdır.

Özellikte medyada örneklerine ve yarattığı çevre kirliliği nedeniyle sürekli gündeme getirilen bir husus olmasının yanın da ilglili kurum ve kuruluşlarınca alınan cezai önlemlere rağmen bir türlü engellenilemeyen ciddi bir problemdir. Kirliliğin meydana getirildiği mahallin ilgili Belediye Başkanlıkları her ne kadar gerekli çalışmaları ve yasal yaptırımları uygulasa bile tam olarak bu sorunlar minimize edilememiştir. Bu tür çevre kirliliğine neden olan problemlerin çevreye duyarlı ve bilinçli bireylerin sorumlu kurumlara ile eş zamalı çalışması halinde daha verimli olacaktır.

Moloz Yığını Ne Demek?

moloz yığını
moloz yığını

Moloz yığını ise bina yıkım, kırım, tadilat, dekorasyon vb. iş ve işlemler sonucunda ortaya çıkan yapı kırıntılarının üst üste biriktirilmiş şeklidir. Yani fotoğrafta da anlaşılacağı üzere çuvallı veya çuvalsız bir biri üzerine yığılmış inşaat kırıntılarıdır.

Kentsel Dönüşüm Projelerinin daha yoğunlukta olduğu, özellikle Büyükşehir Belediyeleri sınıraları içinde moloz yığını örneklerine çok daha fazla rastlanılmaktadır. Kontrolsüz bir şekilde yığılan molozlar görüntü kirliliğine neden olmakla birlikte moloz yığını içerisinde bulunan kireç, alçı, boya vb. kimyasal maddelerin insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bu tür bir sıkıntının varlığı halinde derhal önlem alınarak en kısa zamanda moloz yığının ilgililerinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Kaçak Moloz Dökmenin Cezası?

Kaçak moloz dökme cezası
Kaçak moloz dökme cezası

Kaçak moloz dökmenin cezası ve kaçak moloz dökümünün önlenmesi ile sorumlu, görev ve yetkileri  bakımından ilgili kurumlar  Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili mahalli Belediye veya varsa Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. Yeşil alanlara, ormanlara, yol kenarlarına, çöpe ve kaldırımlara gelişi güzel moloz dökenlere için 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41 inci maddesinin 4 üncü bendinde ” İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir. ” denilmektedir.

Ayrıca yukarıda bahsi edilen kurumlar 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğinde kaçak moloz dökerek görüntü kirliliğine neden olan, çevre veya insan sağlığını tehlikeye atarak molozları gelişi güzel etrafa dağıtan birey veya bireylere ya da tüzel kişiliklere idari yaptırım kararıda verebilmekte ve bu kararı uygulamakta yetkilidir.

Bu nedenle bulunduğunuz bölgelerde bu tür sorumsuz davranışlarda bulunan kişi veya kişilere ait araç plaka bilgileri ve fotoğrafları çekilerek en kısa sürede İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yada ilgili Belediye Başkanlığına ve varsa eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildiriniz.

Moloz yığını toplatmak için hemen arayın hemen teklif alın: tel: +90 541 370 6564https://www.moluzcu.com

İncelemek İster misin?

İstanbul Molozcu

İstanbul Molozcu

Moloz, en basit tanımı ile inşaat sonrası ortaya çıkan inşaat çöpü ya da inşaat artığı …

Bir cevap yazın